Archiwum dla kwiecień, 2018

poniedziałek 30/04/2018

Złożenie wniosku ZRID

Inwestor, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, działający przez pełnomocnika Pana Giulio Parolari, pismem z dnia 06.04.2018 r., wystąpił z wnioskiem  o wydanie Zezwolenia […]

Czytaj więcej
poniedziałek 16/04/2018

Posiedzenie Rady Budowy

W dniu 13.04. 2018r. o godz. 9 30 odbyła się Rada Budowy Nr 10, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu, w trakcie której zostały poruszone problemy z realizacją […]

Czytaj więcej
poniedziałek 16/04/2018

Drugie posiedzenie ZOPI

Planowane  posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych odbyło się dnia 04 kwietnia 2018 roku.

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.eu/