Archiwum dla styczeń, 2019

czwartek 31/01/2019

Zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o ZRID

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, pismem nr WOOŚ.4222.3.2018.DK z dnia 22.01.2019 r.,  zwróciła się z prośbą do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa […]

Czytaj więcej
środa 30/01/2019

Zaopiniowanie uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pismem nr WOOŚ.4222.3.2018.DK, z dnia 22.01.2019 r. w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi […]

Czytaj więcej
poniedziałek 14/01/2019

Posiedzenie Rady Budowy

W dniu 11.01.2019 r. o godz. 9:30 odbyła się Rada Budowy nr 19, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu, w trakcie której zostały poruszone problemy z realizacją Projektu.

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.eu/