Archiwum dla czerwiec, 2019

czwartek 27/06/2019

Szkolenie aktualizacyjne dla Personelu Konsultanta

Dnia 26.06.2019 r. przeprowadzono szkolenie aktualizacyjne dla Personelu Konsultanta. Szkolenie obejmowało swoim zakresem okres trwania Kontraktu po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy i dotyczyło znajomości i interpretacji […]

Czytaj więcej
wtorek 18/06/2019

Oświadczenie o Odstąpieniu Zamawiającego od Umowy

Dnia 14.06.2019 r. działając w imieniu Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: Zamawiający, oświadcza, że Zamawiający odstępuje od Umowy Nr 2410.2.2016/2017 zawartej […]

Czytaj więcej
czwartek 13/06/2019

Porozumienie z Lasami Państwowymi

Dnia 05.06.2019 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy: Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez pełnomocników Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad […]

Czytaj więcej
środa 12/06/2019

Posiedzenie Rady Budowy

W dniu 12.06.2019 r. o godz. 09:30 odbyła się Rada Budowy nr 24, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu, w trakcie której zostały poruszone problemy z realizacją Projektu.

Czytaj więcej
poniedziałek 03/06/2019

Przekazanie terenu i placu budowy

Dnia 30.05.2019 r. w Biurze Inżyniera Kontraktu w Suwałkach, zgodnie z umową nr 2410.2.2016/2017 z dnia 06.06.2017 r., Aneks nr 1 z dnia 26.06.2018 r. został […]

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.eu/