Archiwum dla listopad, 2019

wtorek 05/11/2019

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Suwałkach wydał decyzję dotyczącą rodzaju i zakresu badań archeologicznych.

W dniu 10.10.2019 r. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Suwałkach pismem S.5161.22.2019.AE na podstawie art. 31 ust.2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o […]

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.eu/