Archiwum dla styczeń, 2020

wtorek 21/01/2020

Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych

Budimex S.A. realizujący zamówienie pn. ”Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek”, przekazuje […]

Czytaj więcej
poniedziałek 20/01/2020

Zawiadomienie o Zamierzonym Terminie Rozpoczęcia Robót Budowlanych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 […]

Czytaj więcej
czwartek 16/01/2020

Przekazanie terenu i placu budowy z dnia 15.01.2020 r.

Dnia 15.01.2020 r. w Suwałkach, zgodnie z Umową nr 2410.3.2019 z dnia 08.01.2020 r. został spisany Protokół przekazania terenu i placu budowy dla wykonania Robót: „Projekt […]

Czytaj więcej
czwartek 16/01/2020

Podpisanie Umowy z Wykonawcą Robót

W dniu 08.01.2020 r. została zawarta Umowa Nr 2410.3.2019 pomiędzy: Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, […]

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.eu/