Archiwum dla luty, 2020

czwartek 27/02/2020

Czasowa Organizacja Ruchu w dniu 27.02.2020 r.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 8, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz uwagami opisanymi w protokole z dnia 27.02.2020 r.  – karta […]

Czytaj więcej
czwartek 27/02/2020

Przekazanie terenu i placu budowy z dnia 24.02.2020 r.

Dnia 24.02.2020 r. w Suwałkach, zgodnie z Umową nr 2410.3.2019 zawarta w dniu 08.01.2020 r. został spisany Protokół przekazania terenu i placu budowy dla wykonania Robót: […]

Czytaj więcej
środa 26/02/2020

Umowa z dnia 18.02.2020 r. dotycząca szczegółowych warunków korzystania z dróg gminnych

W dniu 18.02.2020 r. została zawarta umowa Nr 010/D/2D7X/2020 r., pomiędzy: Urząd Gminy Szypliszki, ul. Suwalska 21, 16-411 Szypliszki, w imieniu której działa Mariusz Grygieńć – […]

Czytaj więcej
piątek 21/02/2020

Czasowa Organizacja Ruchu w dniu 20.02.2020 r.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w dniu 20.02.2020 r. na drodze DW 651 – zatwierdzenie 13/2020, karta nr 2/02/2020 r.

Czytaj więcej
środa 19/02/2020

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Budimex S.A. – Wykonawca Kontraktu informuje, że dnia 25.02.2020 r. na drogach GM.81 oraz GM 84 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej […]

Czytaj więcej
piątek 14/02/2020

Przekazanie terenu i placu budowy z dnia 13.02.2020 r

Dnia 13.02.2020 r. w Suwałkach, zgodnie z Umową nr 2410.3.2019 zawarta w dniu 08.01.2020 r. został spisany Protokół przekazania terenu i placu budowy dla wykonania Robót: […]

Czytaj więcej
czwartek 06/02/2020

Przekazanie terenu i placu budowy

Dnia 05.02.2020 r. w Suwałkach, zgodnie z Umową nr 2410.3.2019 zawarta w dniu 08.01.2020 r. został spisany Protokół przekazania terenu i placu budowy dla wykonania Robót: […]

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.eu/