Archiwum dla maj, 2020

piątek 29/05/2020

Tymczasowa Organizacja Ruchu od 05.06.2020 r.

Budimex S.A. – Wykonawca Kontraktu informuje, że dnia 05.06.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z budową drogi S-61 w obrębie: Drogi gminnej nr 12 […]

Czytaj więcej
piątek 29/05/2020

Tymczasowa Organizacja Ruchu od dnia 04.06.2020 r.

Budimex S.A. – Wykonawca Kontraktu informuje, że dnia 04.06.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z budową drogi S-61 w obrębie: Drogi gminnej nr 7 […]

Czytaj więcej
środa 27/05/2020

Przekazanie terenu i placu budowy z dnia 22.05.2020 r.

Dnia 22.05.2020 r. w Suwałkach, zgodnie z Umową nr 2410.3.2019 zawartą w dniu 08.01.2020 r. został spisany Protokół przekazania terenu i placu budowy dla przeprowadzenia ratowniczych […]

Czytaj więcej
środa 27/05/2020

Tymczasowa Organizacja Ruchu od 03.06.2020 r.

Budimex S.A. – Wykonawca Kontraktu informuje, że dnia 03.06.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z budową drogi S-61 w obrębie: istniejącej drogi gminnej nr […]

Czytaj więcej
poniedziałek 25/05/2020

Tymczasowa Organizacja Ruchu od 01.06.2020 r.

Budimex S.A. – Wykonawca Kontraktu informuje, że dnia 01.06.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z zamknięciem odcinka DK 8 (ul. Pułaskiego) w Suwałkach, zgodnie […]

Czytaj więcej
poniedziałek 25/05/2020

Przywrócenie Stałej Organizacji Ruchu w dniu 22.05.2020 r.

W dniu 22.05.2020 r. dokonano odbioru przywrócenia stałej organizacji ruchu w lokalizacji DK 8, przejście graniczne w Budzisku, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu o nr […]

Czytaj więcej
środa 20/05/2020

Decyzja Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15.05.2020 r.

Dnia 15.05.2020 r. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków Decyzją nr S.5161.14.2019.AE wydał pozwolenie na kontynuację przerwanych robót związanych z „Budową drogi ekspresowej S-61 na odcinku koniec Obwodnicy […]

Czytaj więcej
poniedziałek 18/05/2020

Tymczasowa Organizacja Ruchu od dnia 22.05.2020 r.

Budimex S.A. – Wykonawca Kontraktu informuje o planowanym wygaszeniu tymczasowej organizacja ruchu wdrożonej dnia 17.04.2020 zgodnie z kartą odbioru TOR NR 1/04/2020. Przywrócenie oznakowania stałej organizacji […]

Czytaj więcej
piątek 15/05/2020

Tymczasowa Organizacja Ruchu od dnia 21.05.2020 r.

Budimex S.A. – Wykonawca Kontraktu informuje, że dnia 21.05.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z budową drogi S-61 w obrębie istniejącej drogi gminnej 166504B, […]

Czytaj więcej
czwartek 14/05/2020

Przekazanie terenu i placu budowy z dnia 13.05.2020 r.

Dnia 13.05.2020 r. w Suwałkach, został spisany Protokół przekazania terenu i placu budowy dla wykonania zadania pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej […]

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.eu/