S61 Suwalki – Budzisko koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

07/11/2018

/Wartość całkowita kontraktu

1 037 796 621,93 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

742 824 553 Euro

poniedziałek 07/12/2020

Kamień Milowy nr 1

Zgodnie z Warunkami Szczególnymi Kontraktu – Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy) stanowi:

,,Kamień Milowy nr 1 – wykonanie w terminie 12 miesięcy od Daty Rozpoczęcia i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 (Wymagana Minimalna Ilość Wykonania), Roboty i Materiały o wartości niemniejszej niż 25% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej”, którą Wykonawca winien uzyskać w terminie do 08.05.2021 r.

Na podstawie zaawansowania finansowego poświadczonego w Przejściowym Świadectwie Płatności na koniec miesiąca października 2020 r. wykazano, iż Wykonawca z dniem 31.10.2020 r. osiągnął Kamień Milowy nr 1.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.eu/