km 0+000 - 2+500

WS-1

WS-4

ED-3

WS-2

km 2+500 - 4+500

MS-5

WS-6

km 4+500 - 6+300

WD-7

WD-8

ED-9

km 6+400 - 8+300

PZDs-10

WS-11

WS-12

MOP III
Żubryn Wschód

MOP II
Żubryn Zachód

km 8+400 - 10+900

PZDd-16

WD-14

PZDs-13

WS-15

km 10+900 - 12+800

PZDs-18

WD-16A

WD-17

km 12+800 - 14+800

WD-19

km 14+700 - 16+700

WS-21

WS-22

PZDs-20

km 16+500 - 18+000

WS-24

PZDd-23

Węzeł
Szypliszki

km 18+000 - 20+100

WD-25

WD-27

PZDd-26

Miejsce Kontroli Pojazdów

km 20+100 - 22+000

WS-28

PZDd-29

WS-30

PZDs-31

km 22+000 - 24+157.274

WD-32

WD-33

MOP I
Budzisko Zachód

MOP I
Budzisko Wschód

WS-1

WS-2

ED-3

WS-4

MS-5

WS-6

WD-7

WD-8

ED-9

PZDs-10

WS-11

WS-12

PZDs-13

WD-14

WS-15

PZDd-16

WD-16A

WD-17

PZDs-18

WD-19

PZDs-20

WS-21

WS-22

PZDd-23

WS-24

WD-25

PZDd-26

WD-27

WS-28

PZDd-29

WS-30

PZDs-31

WD-32

WD-33