S61 Suwalki – Budzisko koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

07/11/2018

/Wartość całkowita kontraktu

1 037 796 621,93 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

742 824 553 Euro

poniedziałek 19/03/2018

LUTY 2018

Porównanie Prac wykonanych w okresie sprawozdawczym do Programu Prac Projektowych:

Wykres obrazujący graficzne zaawansowanie prac w stosunku do Programu:

Do końca okresu sprawozdawczego (28.02.2018r.) Wykonawcy zostało zapłacone 5.857.414,44 PLN netto -7.204.619,76 PLN brutto, co stanowi 1,19 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.eu/