Archiwum dla kwiecień, 2019

środa 10/04/2019

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 02.04.2019 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego

Podlaski Urząd Wojewódzki w dniu 03.04.2019 r. wydał zawiadomienie o możliwości zapoznania się z postanowieniem Wojewody Podlaskiego z dnia 02.04.2019 r. znak AB-I.7820.2.2.2018.MB o podjęciu zawieszonego […]

Czytaj więcej
środa 10/04/2019

Posiedzenie Rady Budowy

W dniu 09.04.2019 r. o godz. 9:30 odbyła się Rada Budowy nr 22, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu, w trakcie której zostały poruszone problemy z realizacją Projektu.

Czytaj więcej
środa 03/04/2019

Postanowienie RDOŚ z dnia 27 marca 2019 r. ws. uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w dniu 27 marca 2019 r. znak WOOŚ.4222.3.2018.DK wydała postanowienie ws. uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-61  Obwodnica Augustowa […]

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.eu/