Archiwum dla lipiec, 2020

czwartek 23/07/2020

Opinia do wniosku o wydanie zamiennej decyzji o ZRID

Budimex S.A. realizujący zamówienie pn. ,,Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek informuje, […]

Czytaj więcej
czwartek 23/07/2020

Tymczasowa Organizacja Ruchu od dnia 29.07.2020 r.

Budimex S.A. – Wykonawca Kontraktu informuje, że dnia 29.07.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związanej z budową obiektu WD-27 na drodze S-61 w obrębie drogi […]

Czytaj więcej
piątek 17/07/2020

Posiedzenie Rady Budowy

W dniu 14.07.2020 r. o godz. 10:00 odbyła się Rada Budowy nr 5, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu, w trakcie której zostały poruszone problemy związane z realizacją […]

Czytaj więcej
piątek 17/07/2020

Przekazanie terenu i placu budowy z dnia 30.06.2020 r.

Dnia 30.06.2020 r. w Suwałkach, został spisany Protokół przekazania terenu i placu budowy dla wykonania zadania pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej […]

Czytaj więcej
piątek 17/07/2020

Tymczasowa Organizacja Ruchu

Budimex S.A. – Wykonawca Kontraktu informuje, że dnia 23.07.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu obejmującej ustawienie znaków A-18b ”zwierzęta dzikie” w związku ze zdemontowaniem siatek […]

Czytaj więcej
czwartek 16/07/2020

Protokół przekazania terenu i placu budowy z dnia 14.07.2020 r.

Dnia 14.07.2020 r. w Suwałkach, zgodnie z Umową nr 2410.3.2019 zawartą w dniu 08.01.2020 r. został spisany Protokół przekazania terenu i placu budowy dla wykonania Robót: […]

Czytaj więcej
środa 08/07/2020

Przekazanie terenu i placu budowy z dnia 23.06.2020 r.

Dnia 23.06.2020 r. w Suwałkach na podstawie Zezwolenia na realizację inwestycji, decyzją Wojewody Podlaskiego Nr 6 z dnia 20.05.2019 r. znak AB-I.7820.2.2.2018.MB, sprostowaną postanowieniem Wojewody Podlaskiego […]

Czytaj więcej
środa 08/07/2020

Przekazanie terenu i placu budowy z dnia 23.06.2020 r.

Dnia 23.06.2020 r. w Suwałkach, zgodnie z Umową nr 2410.3.2019 zawartą w dniu 08.01.2020 r. został spisany Protokół przekazania terenu i placu budowy dla wykonania Robót: […]

Czytaj więcej
poniedziałek 06/07/2020

Postanowienie Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 10.06.2020 r.

Prezydent Miasta Suwałk, pismem AGP-RU.0724.1.2020 z dnia 10.06.2020 r. na podstawie art.106 §1 Kpa (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami), w związku […]

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.eu/