Archiwum dla wrzesień, 2020

poniedziałek 28/09/2020

Tymczasowa Organizacja Ruchu z dnia 30.09.2020 r.

Budimex S.A. – Wykonawca Kontraktu informuje, że dnia 30.09.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związanej z budową obiektu WD-16A na drodze S-61 w obrębie drogi […]

Czytaj więcej
poniedziałek 21/09/2020

Pozwolenia wodnoprawne na budowę przepustów tymczasowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem nr BI.RUZ.4210.52.2020.AN z dnia 15.09.2020 r.,  na podstawie art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt […]

Czytaj więcej
wtorek 08/09/2020

Posiedzenie Rady Budowy

W dniu 08.09.2020 r. o godz. 10:00 odbyła się Rada Budowy nr 7, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu, w trakcie której zostały poruszone problemy z realizacją Projektu.

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.eu/