Archiwum dla listopad, 2020

wtorek 24/11/2020

Tymczasowa Organizacja Ruchu od dnia 30.11.2020 r.

Budimex S.A. – Wykonawca Kontraktu informuje, iż od dnia 30.11.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, związana z budową obiektu WS-11 na drodze S61 w obrębie […]

Czytaj więcej
poniedziałek 23/11/2020

Tymczasowa Organizacja Ruchu od dnia 25.11.2020 r.

Budimex S.A. – Wykonawca Kontraktu informuje, iż od dnia 25.11.2020 r. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu „II etap projektu TOR […]

Czytaj więcej
wtorek 10/11/2020

Posiedzenie Rady Budowy – wideokonferencja

W dniu 10.11.2020 r. o godz. 10:00 odbyła się Rada Budowy nr 9, prowadzona przez Inżyniera Kontraktu, w trakcie której zostały poruszone problemy z realizacją Projektu.

Czytaj więcej

/Zamawiający:

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
reprezentowany przez Oddział GDDKiA w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca:

Budimex S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

http://www.budimex.pl/

/Nadzór inwestorski:

Konsorcjum:
TPF SP. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa

TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.
c/Ramon de Aguinaga 8
28028 Madryt, Hiszpania

http://www.tpf.eu/